Rekonštrukčná medicína chrupu
Vysokokvalifikované biologické a mikrochirurgické rekonštrukčné výkony zabezpečujúce obnovenie základných funkcií zdravej čeľuste. Na základe výsledkov dôsledného vstupného vyšetrenia vám bude stanovená najefektívnejšia a najdostupnejšia forma liečby. Nezáleží na tom, či ide o náhradu starých zubných výplní, zhotovenie koruniek, liečbu zápalov alebo implantológiu, nami poskytovaná rekonštrukčná medicína je na najvyššej možnej úrovni. Aj vďaka tomu je možné podstúpiť aj liečbu poškodenia tvárového nervu (nervus facialis).
Liečba rázštepov
Rázštepové chyby tváre patria v súčasnosti medzi často sa vyskytujúce vrodené vývojové chyby. Nielenže výrazne ovplyvňujú výzor dieťaťa, ale majú veľký vplyv aj na správne fungovanie organizmu, tela ako takého a reči. Postihuje buď len pery, alebo pery a čeľuste, podnebia, no raritné nie sú ani kompletné rázštepy pery, čeľuste aj podnebia. V našej praxi sa fokusujeme na komplexnú liečbu a riešenia tohto defektu so zreteľom na čo najskorší návrat k plnohodnotnému životu dieťaťa.
Ortognátna chirurgia
Anomálie chrupu je dôležité identifikovať a sanovať čo najskôr. Metódy nami poskytovanej modernej stomatológie dokážu meniť zhryz, zarovnať chrup, obnoviť symetriu a správnu proporciu tváre. Záber ortognátnej chirurgie je viac než široký. Jej podstatou je najmä úprava anomálií postavenia zubov, čeľustných anomálií a chirurgická korekcia nesprávneho vzťahu čeľuste a sánky. Najčastejšiu formu liečby predstavujú fixné alebo snímateľné strojčeky, no v niektorých prípadoch je nutný chirurgický zákrok realizovaný naším maxilofaciálnym chirurgom.
Ochorenie slinných žliaz
Tento párový orgán je pre príjem stravy, jej spracovanie a zdravie každého človeka nenahraditeľný. Postihuje ho buď nádorové, alebo nenádorové ochorenie. Mnohé z nich sú sprevádzane silnou bolesťou, no evidujeme aj asymptomatické ochorenia slinných žliaz. V našom špecializovanom zdravotníckom zariadení diagnostikujeme a liečime všetky choroby tohto orgánu. Konzervatívne aj chirurgicky. Najčastejšou príčinou operácie je chronický zápal, prítomnosť kameňov v tkanive žľazy alebo nezhubný či zhubný nádor.
Systémové ochorenia
Nástup mnohých ochorení je možné odhaliť aj vďaka odbornému pohľadu špecialistu do dutiny ústnej, na jazyk, sliznicu a ďalšie orgány ústnej dutiny. Reumatické, kardiovaskulárne, hematologické, hematopoetické, tráviace a iné diagnózy sú odhalené práve na základe skúseností stomatológa a maxilofaciálneho chirurga. Naše špičkové pracovisko poskytuje široké konziliárne služby pre špecifikáciu chorôb a zabezpečenie príslušnej kvalitnej liečby.
Úrazy a deštrukcie
Nehody, útoky, nepozornosť. Úrazy tvárového skeletu sú veľmi časté. Ide o zlomeniny nosa, čelovej a čeľustnej dutiny, jarmového oblúka, sánky, o úrazy zubov a čeľustí. Traumy sú bežne spojené s intenzívnou bolesťou a je potrebné ich včas stabilizovať a liečiť. Dôležité je minimalizovať dôsledky deformácií dutiny ústnej a zubov. Akadémia Košice poskytuje špičkové rekonštrukčné a reparačné riešenie primárnych a sekundárnych stavov po úrazoch modernými osteorekonštrukčnými metódami vrátane replantácii kostných tkanív.
Vedecké úspechy
Inovácie a veda sú neoddeliteľnou súčasťou modernej medicíny 21. storočia. Takú v našej klinike praktizujeme, a preto sme úspešným a zodpovedným riešiteľom výskumných úloh v regenerácii tkanív ústnej dutiny, rekonštrukciách defektov, diagnostike a liečbe nádorov, rázštepov, reparácii tvrdých zubných tkanív, obnovy zubných oblúkov, chorôb funkcie temporomandibulárneho kĺbu. V súčasnosti je naše pracovisko v súčinnosti s AVSR-KE a UVLF riešiteľom výskumnej úlohy v projekte stimuly, výsledkom čoho je podporný patent na výrobu biodegradateľných materiálov pre obnovu a rekonštrukciu tkanív oromaxilofaciálnej oblasti.
...
Kontakt
Bačíkova 321/7
040 01
Košice
© Medical 2024. All right reserved