Záchovná ambulancia
Vstupné vyšetrenie
Komplexná diagnostika chrupu je preň rovnako dôležitá ako dôkladná hygiena. Umožňuje zistiť aktuálny stav zdravia a kvality ústnej dutiny a stanoviť vhodnú formu liečby. Vstupné vyšetrenie pozostáva zo zhotovenia RTG záznamu, a to nielen panoramatického, ale aj detailného. Následne je vykonané dôkladné klinické vyšetrenie, v rámci ktorého sú skontrolované zuby, okolité sliznice, jazyk pohyblivosť sánky a vyšetrené TMK. V prípade nutnosti ošetrenia je klientovi na základe vyšetrenia odporučená najvhodnejšia procedúra. Ak je potrebná komplexná rekonštrukcia, zostavený je podrobný liečebný plán.

Záchovná stomatológia
Hlavným cieľom je zachrániť zub postihnutý zubným kazom alebo poškodený úrazom. Ide o základnú stomatologickú disciplínu. Dôležitá je ako prevencia, tak i liečba zubného kazu a minimalizovanie jeho následkov (zápal zubnej drene, ozubice, okostice, dentálnych fokálnych infekcií a i.) V prípade ľahšej formy poškodenia, ktorá nezasiahla nervový systém zuba, je možné tento defekt riešiť výplňou – plombou. Jej výber (biela, amalgámová) je podriadený individuálnemu vyhodnoteniu na základe všetkých aktuálnych a dostupných špecifík a taktiež na základe preferencie pacienta. Ak došlo k ťažšiemu poškodeniu zubu, najčastejšie sa pristupuje k ošetreniu koreňových kanálikov – endodoncii.

Endodoncia
Oblasť stomatológie, ktorá sa zameriava na liečbu koreňových kanálikov. Potrebná je v prípade komplikovaných zubných kazov (zápal zubnej drene – pulpitída, periodontitída) a zraneniach zubov. V našom špecializovanom ústave poskytujeme modernú a kvalitnú formu liečby s využitím tých najšpičkovejších technológií, vrátane vyšetrenia dentálnym mikroskopom, diagnodentom a apexlokátorom najnovšej generácie. Mnoho ľudí si mylne myslí, že pri endodoncii ide len o umŕtvenie zuba a vyčistenie kanálikov. Aby bolo skutočne úspešné, je potrebné koreňové kanáliky ošetrovaného zuba nielen kvalitne vyčistiť, ale aj rozšíriť, vydezinfikovať a zaplniť materiálom, ktorý kanáliky dokonale a hermeticky utesnia. Na záver je dôležité zhotoviť na endodoticky ošetrený zub korunku, overlay alebo plombu. Pri správnom prevedení nie je ošetrenie bolestivé.

Dentálna hygiena
V súčasnosti je neodmysliteľnou súčasťou stomatologickej starostlivosti. Ide o jeden z najefektívnejších spôsobov, ako možno predchádzať zubnému kazu, zápalom ďasna a v neposlednom rade paradentózy. Najčastejšie ľudia hygienu podstupujú v prípade, ak ich trápi krvácanie ďasien, paradentóza, vysoká citlivosť zubov, pocit či prítomnosť zápachu z úst, nespokojnosť so zafarbením zubov. Dentálna hygiena je vlastne procesom ambulantného čistenia zubov vykonávaného profesionálom, teda lekárom alebo dentálnym hygienikom. Pomocou ultrazvuku sú najprv odstránené tvrdé usadeniny, teda zubný kameň, a to na povrchu zubov a v medzizubnom priestore. Pomocou pieskovania, kombinácie prúdu vzduchu so špeciálnym práškom, sa následne odstránia aj mäkké usadeniny. Zuby sú v závere leštené a zubná sklovina je posilnená fluoridovou pastou. Efekt dentálnej hygieny, teda čistejšie a svetlejšie zuby, je viditeľný okamžite po úkone.
Protetická ambulancia
Protetická stomatológia
Chýbajúci zub je nielen zdravotnou komplikáciou, ale aj estetickou. V našej protetickej ambulancii sa zameriavame na rehabilitáciu žuvacej, fonačnej a estetickej funkcie chrupu. Protetiku dnes delíme na fixnú a snímateľnú. K tej druhej menovanej patria snímateľné zubné náhrady alebo čiastočné protézy, kotvené sponami, alebo špeciálne protézy z pružnej živice. Do kategórie fixnej protetiky patria zubné korunky a mostíky. Tie môžu byť zhotovené buď ako kovokeramické, alebo celokeramické.
Paradontologická ambulancia
Parodontológia
parodontologickej ambulancii. Najčastejším ochorením je parodontitída, ľudovo známa ako paradentóza. Ide o chronické zápalové ochorenie zubného lôžka, ktoré môže viesť až k strate zuba. Dôležitá je v tomto prípade včasná diagnostika, vďaka ktorej dokážeme parodontitídu úspešne liečiť. Návrat krásneho a zdravého úsmevu je možný.
Pedostomatologická ambulancia
Detská stomatológia
Zubný kaz je najčastejšou chorobou v detstve. Zubnú sklovinu výrazným spôsobom narúša aj u tých najmenších pacientov, a preto je veľmi dôležité predchádzať jeho vzniku čo najskôr. Niektorí z rodičov majú tendenciu stav mliečneho chrupu bagatelizovať a podceňovať, ba priam zanedbávať a mylne si nahovárajú, že keď mliečny zub vypadne, problém sa tým vyriešI. Ide o veľký omyl, pretože na mieste chorého mliečneho zuba narastie chorý zub trvalý. Úlohou detskej stomatológie je poskytovať preventívne ošetrenie a riešenie možných zdravotných problémov a komplikácií. Ide o náročnú disciplínu, nakoľko detský pacient nezvykne so stomatológom uspokojivo spolupracovať. Dnes sú však dostupné efektívne metódy a spôsoby, ako detského pacienta ošetriť ku spokojnosti všetkých strán. Cieľom je vždy poskytovať každému z pacientov bezpečnú a bezbolestnú liečbu.
Ambulancia čeľustnej ortopédie
  • Liečba anomálií
  • Zubné strojčeky
Maxilofaciálna chirurgia
Dentoalveorálna chirurgia
Snahou a cieľom každého stomatológa je vyriešIť existujúci problém primárne konzervatívnou liečbou. V niektorých prípadoch je však nutné uplatniť chirurgický postup. Na našom špecializovanom pracovisku vykonávame nasledujúce chirurgické výkony: extrakciu komplikovaných zubov, odstránenie cýst, extrakciu zubov múdrosti, resekciu koreňových hrotov, chirurgické odstránenie retinovaných zubov, chirurgické zákroky po úrazoch, odstránenie slizničných lézií, čeľustná chirurgia, odstránenie fibrómov, kožných a slizničných výrastkov na tvári a v dutine ústnej, augmentácie, doplnenie kostného tkaniva, zavedenie zubných implantátov, plastiky slizníc a ďasien, odstránenie kostných nerovnosti po vytiahnutí zubov eventuálne po stratových poraneniach, rekonštrukcie sedlovitých výbežkov čeľuste a sánky.

Extrakcia zubov múdrosti
Nazývané sú síce zubmi múdrosti, no v bežnom živote sú to skôr zuby bolesti. Známe sú tiež ako osmičky alebo tretie stoličky. Ide o posledné zuby v zuboradí, ktoré však zvyknú rásť nesprávnym smerom. Najčastejšie do líca alebo smerom k jazyku. To má za následok veľkú bolestivosť. Tá sa prejavuje najmä počas prerezávania stoličiek, pretože ich korene sú nebezpečne blízko vetvy hlavového nervu. Jeho vlákna siahajú k ostatným zubom. Ak osmička pri raste tlačí na nerv alebo na koreň susednej sedmičky, bolesť vyžaruje do tváre, oblasti hlavy a ucha. Výnimočný nie je ani zápal, opuch blízkych lymfatických uzlín a horúčka. Najideálnejšou prevenciou je ich extrakcia ešte predtým, než sa začnú prerezávať. Z toho dôvodu sa neodporúča zanedbávať preventívne stomatologické prehliadky. Najefektívnejší spôsob extrakcie predstavuje tá chirurgická. Vykonáva sa buď v lokálnej, alebo celkovej anestézii. Dĺžka zákroku trvá spravidla len niekoľko minút, k odzneniu bolesti dôjde zakrátko po extrakcii.

Resekcia koreňových hrotov
Anatomická stavba koreňových kanálikov neumožní v niektorých prípadoch realizovať ich precízne zaplnenie. Ak po neúspešnom endodontickom ošetrení zuba bolesti pretrvávajú a nedošlo k ústupu zápalu v oblasti koreňa zuba, prichádza na rad resekcia. V medicínskej praxi ide o odstránenie hrotov všetkých koreňov zuba. Resekcia koreňových hrotov slúžI najmä na odstránenie zápalových ložísk, ktoré sa premiestnili do hrotu zubným nervom a nebolo možné ich odstrániť zvyčajnou liečbou kanálika. V krajných prípadoch môže byť infikovaná až samotná kosť. Vďaka resekcii je tu 70 – 80% šanca na zachovanie zuba. Ide o štandardný a často bezbolestný zákrok, nakoľko miesto jeho výkonu je znecitlivené.

Antronómia
Za niektorých okolností sa môžu v kostiach vytvoriť jedno alebo viackomorové dutiny, cysty. Ich obsah býva tekutý alebo kašovitý. Diagnostika ich prítomnosti je možná len na základe rtg vyšetrenia. Odstránenie cysty je pre zachovanie zdravia veľmi dôležité. Zákrok je realizovaný v celkovej anestézii alebo bez jej podania, v závislosti od jej nálezu. V prípade, ak je nevyhnutné podať celkovú anestéziu, je nevyhnutné absolvovať predoperačné vyšetrenia (interné a anestéziologické).

Plastika oroantálnej komunikácie
V dôsledku extrakcie zuba sa môže u niektorých pacientov vyskytnúť tzv. Oroantrálna komunikácia. Ústna dutina je v tomto prípade prepojená s čeľustnou, a to práve cez extrakčné lôžko. Nutné je vykonať istú plastiku mäkkých tkanív a ranu zašIť. Najčastejšie k tomu javu dochádza vtedy, keď je koreň (alebo korene) zuba anatomicky uložený tak, že jeho hroty siahajú až do čeľustnej dutiny. Niekedy však ku vzniku tejto komunikácie dochádza aj v dôsledku nešetrnej extrakcie, prípadne keď je nevyhnutné rozpíliť zub na niekoľko častí. Zákrok nie je bolestivý, pacient môže pociťovať len jemný tlak.

Liečba slizničných lézií
Akékoľvek výrastky v ústnej dutine sú nepríjemné nielen z funkčného, ale aj estetického hľadiska. Môže ísť o fibrómy, papilómy, mukokely, epulis a ďalšie. Príčinou ich vzniku sú zranenia sliznice, dedičnosť, infekčné ochorenia. Na pohľad ide o akési vyvýšenie alebo opuch v ústach. Je ružovej farby, prípadne pripomína odtieň mäsa. Na dotyk je hladký, neodlupuje sa. Spočiatku je nebolestivý, no postupne sa zväčšuje. Liečbe slizničných lézií je potrebné venovať pozornosť včas, nakoľko v niektorých prípadoch môže ísť o malígne nádory. Odstránenie sa realizuje v lokálnom znecitlivení. Výrastky sú odstránené buď chirurgicky, ak sú odosielané na histologické vyšetrenie, alebo laserom. Ide o ambulantný bezbolestný zákrok. Doba hojenia je veľmi rýchla a nenáročná.

Frenulektómia a frenulotómia
Obomi termínmi označujeme výkony realizované na uzdičke hornej alebo dolnej pery, prípadne pod jazykom v ústnej dutine. Pod pojmom frenulektómia rozumieme úplné odstránenie frenuly (uzdičky), pojmom frenulotómia označujeme len jej pretnutie. Úpony, ku vzniku ktorých uzdičky prispievajú, môžu za určitých podmienok svojím ťahom poškodzovať parodont. To môže mať za následok zvýšené zachytávanie zubného povlaku a tiež sťažené podmienky dentálnej hygieny. Frenulektómia sa realizuje v lokálnej anestézii, samotný výkon nie je bolestivý. Avšak kvôli tomu, že rana sa musí zošívať, sa isté bolesti, podráždenie tkaniva, opuch alebo hematóm objavujú vo fáze hojenia rany. Rekonvalescentovi sa v tom období odporúča požívať skôr mäkkú a kašovitú stravu, aby nedochádzalo k zbytočnému dráždeniu hojacej sa rany. Frenulektómiu taktiež vykonávame na našom pracovisku laserom.

Implantológia
Disciplína zaoberajúca sa osadením zubného implantátu, teda umelej náhrady zubného koreňa, ktorý bol zničený. Funguje presne ako pôvodný zubný koreň a slúžI na jeho plnú náhradu v prípade jeho straty. Po zavedení sa zubný implantát prirodzene prepojí s kosťou a slúžI ako pilier pre budúce protetické riešenie. Teda zubnú korunku, zubný mostík alebo protézy. Implantát je vyrábaný z titánu, biokompatibilného materiálu, ktorý je neškodný pre ľudský organizmus. Keďže pri náhrade chýbajúceho zuba nie je potrebné obrusovať zuby vedľa medzery, nahradenie chýbajúceho zuba implantátom šetrí tie zdravé, okolité. Životnosť zubného implantátu je niekoľko desiatok rokov, v ideálnom prípade do konca života. Implantáty sú vhodné pre ľudí, ktorí stratili zuby v dôsledku zranenia, paradentózy alebo iných príčin. Najlepšími kandidátmi na implantáty sú pacienti so zdravými ďasnami a dobrým vzťahom k ústnej hygiene. Operácia, ktorej predchádza dôkladné vstupné vyšetrenie, vrátane zhotovenia pravidelných precíznych rtg záznamov, trvá od 30 minút až do troch hodín. Pacient je po zákroku pravidelne podrobený kontrolným prehliadkam. Po dvoch mesiacoch od implantácie je možné zaviesť tzv. Vhojovacie valčeky, ktoré vyformujú ďasno pre novú korunku alebo mostík. Vhojovacie valčeky je potrebné nosiť po dobu siedmich dní. Po uplynutí tejto doby sa robia odtlačky, ktoré sa odosielajú do laboratória a na základe ktorých je vyhotovená protetická práca. Vo väčšine prípadov je jej výsledok (korunky, mostík, alebo implantologická protéza) zhotovená do dvoch týždňov od odtlačkov.
Ozónová terapia
V súčasnosti ide o jeden z najefektívnejších spôsobov ničenia patogénnych mikroorganizmov na bunkovej úrovni vo veľmi krátkom čase. Vznik atmosférického ozónu umožňuje využitie prítomného UV žiarenia a elektrického výboja. Následne je usmerňovaný magnetickým poľom presne na miesto, ktoré je potrebné ošetriť. Má preukázateľné baktericídne, fungicídne a viricídne účinky. V stomatológii sa využíva najmä v parodontológii, záchovnej stomatológii, endodoncii, protetike a chirurgii.Tie môžu byť zhotovené buď ako kovokeramické, alebo celokeramické.
Zhotovenie snímkov
Pre potreby správnej diagnózy a následné stanovenie adekvátnej liečby je zhotovenie RTG záznamov nevyhnutnosťou. Naša špecializovaná nemocnica disponuje tými najmodernejšími prístrojmi, a preto je u nás možné absolvovať: röntgenové vyšetrenie s využitím digitálneho 3D röntgena SIRONA ORTHOPOS XG 3D, zhotovenie panoramatickej snímky OPG, vyšetrenie intraorálnym röntgenom, zhotovenie kefalometrickej snímky. Zhotovenie snímok pre potreby lekára je rýchle a pre klienta bezpečné i bezbolestné zároveň.
...
Kontakt
Bačíkova 321/7
040 01
Košice
© Medical 2024. All right reserved