Vedenie nemocnice

JUDr. Ondrej Macuško

JUDr. Ondrej Macuško

Pre Akadémiu Košice, n.o., dnes známu ako Špecializovaná nemocnica pre choroby hlavy a krku, pracuje od roku 2017. Je zástupcom riaditeľa pre správu a legislatívu. Náplňou jeho práce je zabezpečenie chodu nemocnice, komunikácia so zdravotnými poisťovňami a ďalšími štátnymi inštitúciami, vrátane ministerstiev, pod ktorých gesciu naše zdravotnícke zariadenie spadá. Dohliada na vnútornú organizáciu špecializovanej nemocnice a je zodpovedný za dohľad nad zmluvnými vzťahmi a tiež za bezproblémový materiálno-technologický chod nemocnice.

Oddelenie záchovnej stomatológie

MUDr. Adriána Petrašová, PhD.

MUDr. Adriána Petrašová, PhD.

Súčasťou nemocnice je od samotného vzniku Akadémie Košice, n.o., teda od roku 2017. Je zástupkyňou riaditeľa pre pedagogickú činnosť a zároveň aj zástupkyňou prednostu pre zdravotnícku činnosť. V roku 2021 ukončila špecializované štúdium čeľustnej ortopédie. Práve preto sa zameriava na ňu, no zároveň vyniká aj v záchovnej stomatológii a blízko má i k detským pacientom.

MDDr. Mária Futejová

MDDr. Mária Futejová

Absolventka Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Štúdium ukončila v roku 2019, v tom istom roku nastúpila na Kliniku stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie. Od roku 2020 pokračuje v doktorandskom štúdiu, a to v rámci špecializačného študijného programu čeľustná ortopédia. V rámci záchovnej stomatológie sa zameriava prioritne na mikroskopické ošetrenie koreňových kanálov a čeľustnú ortopédiu.

MDDr. Dominik Šarik

MDDr. Dominik Šarik

Je absolventom odboru zubné lekárstvo na UPJŠ v Košiciach. V súčasnosti v Akadémia Košice, n.o. pracuje na pozícii vysokoškolský asistent. V blízkej budúcnosti plánuje podstúpiť certifikačnú skúšku v odbore dentoalveolárnej chirurgie, nakoľko sa zaujíma o chirurgiu. Zameriava sa najmä na konzervačné zubné lekárstvo. Popri výkone svojej profesie sa tiež venuje výučbe študentov zubného lekárstva.

MDDr. Adriána Jurošová

MDDr. Adriána Jurošová

Je absolventom odboru zubné lekárstvo na UPJŠ v Košiciach. V súčasnosti v Akadémia Košice, n.o. pracuje na pozícii vysokoškolský asistent. V blízkej budúcnosti plánuje podstúpiť certifikačnú skúšku v odbore dentoalveolárnej chirurgie, nakoľko sa zaujíma o chirurgiu. Zameriava sa najmä na konzervačné zubné lekárstvo. Popri výkone svojej profesie sa tiež venuje výučbe študentov zubného lekárstva.

Oddelenie paradontológie

MUDr. Jarmila Chrenková, PhD.

MUDr. Jarmila Chrenková, PhD.

Renomovaná a aktívna vysokoškolská pedagogička, ktorá štúdium na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 1988. Je autorkou takmer päťdesiatich publikácií v oblasti parodontológie a rádiológie. V rámci svojej medicínskej praxe sa špecializuje najmä na liečbu ochorení slizníc a jazyka, vrátane tých nádorových. Aktívne sa zaujíma o možnosti prevencie ochorení parodontu a prekanceróznych ochorení. Ako vysokoškolská pedagogička vyučuje predmety parodontológia, rádiológia v orofaciálnej oblasti a preventívne zubné lekárstvo. Pravidelne prednáša a vystupuje na popredných fórach.

MDDr. Vladislava Šaková

MDDr. Vladislava Šaková

Súčasťou Špecializovanej nemocnice pre choroby hlavy a krku je od roku 2021, keď ukončila vysokoškolské štúdium zubného lekárstva na UPJŠ v Košiciach. Zároveň pracuje na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie. Na Lekárskej fakulte UPJŠ pôsobí tiež ako vysokoškolská lektorka. Centrom jej záujmu je najmä parodontológia, mukogingiválna a dentoalveolárna chirurgia. Pravidelne sa zúčastňuje popredných kurzov, v blízkej budúcnosti plánuje vstúpiť do certifikačného študijného programu dentoalveolárna chirurgia. Aktívne sa venuje výučbe študentov a vystupuje na odborných podujatiach.

Oddelenie zubnej protetiky

MDDr. Andrea Stašková, PhD.

MDDr. Andrea Stašková, PhD.

Odbor zubné lekárstvo II. stupňa na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach absolvovala v roku 2012. Dnes je zubnou lekárkou a odbornou asistentkou Lekárskej fakulty v našej špecializovanej nemocnici. Zároveň je absolventkou vysokoškolského štúdia III. stupňa na Univerzite veterinárneho lekárstva v Košiciach. Záujmom jej činnosti je najmä protetické zubné lekárstvo, zhotovovanie fixných a snímateľných protetických náhrad, pri tvorbe ktorých využíva najmodernejšie diagnostické a prístrojové vybavenie pracoviska. Vďaka úzkej spolupráci s konzervačným a parodontologickým oddelením sa venuje tiež liečbe ochorení ústnej dutiny a skúma ich vplyv na celkové zdravie jedinca. Aktívne prednáša študentom vysokoškolského štúdia a je súčasťou vedecko-výskumnej činnosti.

MDDr. Naďa Homzová

MDDr. Naďa Homzová

V súčasnosti je študentkou štvrtého ročníka doktorandského štúdia, certifikačnú skúšku v odbore implantológia absolvovala v roku 2022, o rok skôr skúšku z odboru dentoalveolárna chirurgia. Pracuje na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie a v Akadémii Košice, n.o. pôsobí ako vysokoškolský asistent. Špecializuje sa na protetickú a konzervačnú stomatológiu. Zúčastňuje sa viacerých domácich i zahraničných odborných kurzov, prednáša na lekárskej fakulte a aktívna je tiež v procese výučby študentov zubného lekárstva.

Oddelenie detskej stomatológie

MDDr. Barbara Rudová

MDDr. Barbara Rudová

Štúdium zubného lekárstva na UPJŠ v Košiciach ukončila v roku 2022. Je súčasťou kolégia Kliniky stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie. Ako vysokoškolský asistent pôsobí v Akadémii Košice, n.o. Primárne sa fokusuje najmä na detské a konzervačné zubné lekárstvo. Vďaka jedinečnému prístupu je medzi najmladšími pacientmi veľmi obľúbená. Aktívne sa venuje aj výučbe študentov zubného lekárstva.

Oddelenie čeľustnej ortopédie

MDDr. Natália Sokolová

MDDr. Natália Sokolová

Študentka štvrtého ročníka doktorandského štúdia na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Špecializuje sa najmä na anomálie postavenia zubov, zubných oblúkov a zhryzových odchýlok. Absolvovala množstvo odborných školení a prednášok doma i v zahraničí, obsahom ktorých bola estetická stomatológia, endodoncia a protetická stomatológia. Rovnako podstúpila mesačnú stáž na oddelení maxilofaciálnej chirurgie na Kréte. Neustále sa zdokonaľuje a vzdeláva, aby mohla svojim pacientom poskytovať čo najlepšiu a najodbornejšiu starostlivosť.

Oddelenie dentoalveolárnej chirurgie

MDDr. René Koudelka

MDDr. René Koudelka

Štúdium Lekárskej fakulty na UPJŠ v Košiciach ukončil v roku 2021. Odvtedy pracuje na Klinike stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, zároveň v Akadémia Košice, n.o. pôsobí ako vysokoškolský lektor. Špecializuje sa najmä na dentoalveolárnu a maxilofaciálnu chirurgiu. Pravidelne sa zúčastňuje odborných podujatí.

MDDr. Filip Lukáč

MDDr. Filip Lukáč

Stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, v Akadémii Košice, n.o. pôsobí ako vysokoškolský lektor. Zaujíma sa najmä o dentoalveolárnu a maxilofaciálnu chirurgiu. Pravidelne sa zúčastňuje odborných kurzov doma i v zahraničí. Aktívne sa podieľa na vzdelávaní študentov zubného lekárstva.

Zdravotné sestry

Anna Zakuťanská

Anna Zakuťanská

Blanka Katonová

Blanka Katonová

Dominika Butkovičová

Dominika Butkovičová

...
Kontakt
Bačíkova 321/7
040 01
Košice
© Medical 2024. All right reserved