Špeciálne vzdelávanie
Zabezpečenie komplexného vzdelávania a praktickej prípravy v odbore maxilofaciálna chirurgia a čeľustná ortopédia, a to v rámci celej Slovenskej republiky. Absolventi po úspešnom zložení štátnych skúšok získavajú dekrét platný na území celej Európy. Ročne túto formu štúdia ukončí v priemere desať lekárov.
Certifikáčné vzdelávanie
Zabezpečenie komplexného vzdelávania a praktickej prípravy v odbore dentoalveolárna chirurgia. Ročne túto formu štúdia ukončí 20 až 30 lekárov. V rámci certifikačného vzdelávania zastrešujeme aj štúdium implantológie, ktoré ročne v priemere ukončí 25 doktorov.
Akademicko-vzdelávacie pracovisko
Toto pracovisko Akadémie Košice, n.o. sa významnou mierou podieľa na príprave a realizovaní prednášok v kontinuálnom vzdelávaní lekárov a ďalších zdravotníckych pracovníkov na Slovensku a tiež v zahraničí. Zároveň zabezpečuje vzdelávanie aj pre širokú verejnosti, a to presne na základe individuálnych požiadaviek.
...
Kontakt
Bačíkova 321/7
040 01
Košice
© Medical 2024. All right reserved